טל: 04-8331149   פקס :  04-8330879    ת.ד. 6853 חיפה   31064
info@epics.co.il

לחברתנו הפעילות המגוונת והמתמשכת ביותר בארץ בתחום של איכות אספקת החשמל.

לאחרונה אף השלמנו שני פרוייקטים בסיסיים בתחום, עבור חברת החשמל:

 • פרויקט הדגמה בשני מפעלי פלסטיק בייצור רציף, של הקטנת הנזקים הנגרמים ע"י הפרעות במתח .
 • איפיון מיכשור למערכת כלל ארצית (מאות נקודות), לניטור איכות החשמל כבסיס לקביעת תקן ישראלי מחייב.

פעילותנו כוללת את כל שלבי הטיפול בנושא:

 • ביצוע בדיקות ומדידות נדרשות לאיתור הבעיות ומקורן.
 • הערכת הנזק הנגרם מההפרעות במתח ההזנה, ומאופי הצרכנים.
 • התאמת, איפיון ואספקת פתרונות לנזקים הנגרמים מהפרעות באיכות הזנת החשמל.
 • איתור, ניתוח נזקים ומתן פתרונות לתופעת ההרמוניות.
 • ביצוע התאמות ושינויים בעומסים עצמם להפיכתם לחסינים יותר.
 • תכנון שינויים בלוחות וברשתות ההזנה והחלוקה, הנדרשים לקבלת רמות ההגנה השונות, עד לרמה מפעלית.
 • תכנון ופיקוח על הביצוע, של עבודות החשמל הנדרשות, או אף ביצוע מושלם של האספקה והעבודות בשיטת Turnkey Project.
 • מתן גיבוי טכני לאורך שנים, באחזקה, באיתור תקלות ובשיפורים והרחבות של המערכות.
 • תכנון ובחירת ציוד, מסוגים שונים:
 • מגיני מתח יתר
 • מסנני הרמוניות
 • מייצבי מתח
 • מערכות למעבר על שקיעות מתח והפסקות קצרות.
 • מערכות אל-פסק סטטיות.
 • אל פסק דינאמי להספקים של עד 1600 KVA

כתוצאה מפעילות משולבת זו, אנו מגיעים לפתרונות, גם במקומות בהם נראה היה מלכתחילה שלא קיימת אפשרות טכנית, או הצדקה כלכלית לכך.

פתרונות אלו פועלים ותומכים מעל ל- 20 שנה בקווי ייצור בתעשיה, במיחשוב ובמתקנים חיוניים אחרים.