טל: 04-8331149   פקס :  04-8330879    ת.ד. 6853 חיפה   31064

info@epics.co.il
 


אפיקס הינה חברה לפיתוח, תכנון וביצוע של פרוייקטים בתחומים השונים של האלקטרוניקה התעשייתית.

החברה פעילה משנת 1977, והתמחתה בשילוב אלקטרוניקה ומיחשוב במערכות הספק חשמלי.

לחברה הפעילות המגוונת והמתמשכת ביותר בארץ, בתחום של פתרון בעיות בתחום איכות אספקת החשמל.

פעילותנו מתבצעת במספר אופנים, בהתאם לדרישות המזמין והפרויקט:
 

.הגדרת דרישות, מדידות, יעוץ.

.תכנון עקרוני ומפורט
.פיתוח אבות טיפוס
.תכנון ופיקוח על האספקה וההתקנה
אספקת פיתרון כולל בשיטת Turnkey Project


פיתוח מערכות הנעה - לתעשיה ולשימושים ניידים וצבאיים.

שילוב  מנועים ובקרים מסוגים שונים לפי דרישות.

.בניית מערכות סינכרון  ותאום בין צירים (סרבו).

.יישום ממירי תדר, מטעני מצברים ומישרים בהספקים גבוהים.פיתוח מכונות ומוצרים, לפי דרישה, בשיתוף מהנדסי מכונות וזיווד.

תכנון ואספקת חשמל ובקרה לקווי ייצור.

תכנון ואספקת מכשור ומכונות מבוססי בקרים מתוכנתים ומיקרו מחשבים.תכנון רשתות הזנה וחלוקה במתח בינוני ונמוך, תוך יישום ידע ואמצעים לאבטחת איכות החשמל.

תכנון לוחות חשמל ופיקוד, תוך הכללת הידע והאמצעים הלקוחים מתחומי ההתמחות האחרים:

- בקרה ממוחשבת.

- טיפול בנושאי מקדם הספק והרמוניות.

- הפרדה של עומסים רגישים והגנה עליהם.
 


   טל: 04-8331149   פקס :  04-8330879    ת.ד. 6853 חיפה   31064
info@epics.co.il